Erantisduft.

I skyggen holdt jordoverfladen sig frosset hele dagen i går; men solen har magt nu, og hvor der samtidig var lidt læ, var det forår.
Der skal ikke meget til, førend forårsblomsterne byder sig til. Vores erantisflor foldede sig ud og hele haven duftede.

To af bistaderne i baghaven var aktive i går. Forsigtige flyveture; men et par enkelte bier nåede dog en tur i de lokkende erantisblomster.

Det tidlige forår er så afgjort den bedste tid i haven. Sulten efter farver og blomsterduft gør selv den mindste kontrast til det grå og visne synlig.

Isen på gadekæret skal dog have mere konstant varme for at forsvinde, så tamænderne må nok vente nogle dage endnu, inden de kan slippe ud af hundegården og få sig en ordentlig svømmetur.
At dømme efter adfærden varer det ikke længe, inden æglægningen begynder.
Her er de fra en lille kontrolleret springtur fra Guantanamo. Der ikke mange snegleæg tilbage i løvet når de har været forbi.

 

 

Reklamer

Efter vinden.

Det har været en særdeles blæsende slutning på ugen. Tre dage med hård vind til kuling og mellem 1 og 6 graders frost. Det fryser stadig 5 grader denne morgen; men vinden har lagt sig og vejrudsigten melder tø i løbet af dagen.
Det har været hårde dage for fugl og sæd i dvale.

Mellemstesønnen og jeg var lørdag rundt for at fylde fodertønder. Der var ædt godt af hveden og der havde været megen aktivitet.
Et par agerhøns har slået sig ned i spidsen af grantrekanten ved Iglekæret. Dem har jeg ikke set tidligere, så vi er oppe på tre par lige i nærområdet.

To ravne fløj forbi og kort efter satte to havørne sig oppe på Kirkemarken efter at have givet os en sand opvisning i luftakrobatik. Det er første gang, at jeg har set ørnene lave kunster som minder om det ravnene kan udføre. Harerne flygter det bedste de har har lært, når sådan to kommer sejlende.

Tilbage i 1970-erne skrev jeg en dag i kladdehæftet, som dengang udgjorde min naturjournal, at jeg havde set en ravn. Det var en stor oplevelse. Nu er ravne et dagligdags syn.
Havørnebesøg er måske på samme ved at gå fra en særegen oplevelse til at være en del af hverdagens naturoplevelser.

Viberne var der også. En flok på ca. 20 fugle sad og skuttede sig på naboens vinterbyg. Der var ikke megen føde at hente dér, og det kan undre, at de overhovedet kan overleve med den adfærd; men forfrosne viber i de sidste vinterdage har været fast inventar så længe jeg husker tilbage.

Men de tror på, at foråret er lige om hjørnet -og det gør jeg også!

Udlånt for en gås.

Det er nu, de svage steder ved drænssystemerne afslører sig. Tilstopninger udvikler hele sølandskaber og dræn med nedsat ydeevne giver mudrede områder, hvor vintersæden farves lilla af kvalt rodnet.

Dræn er normalt dimensioneret til at fjerne 40 procent af normalnedbøren, så selv om alt fungerer, er dræningen reelt for svag.

Siden 1990 har den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark nemlig været på omkring 745 mm og er således tiltaget med cirka 100 mm siden de systematiske målinger begyndte i 1874, og stort set hele stigningen er sket fra 1960 og frem.
Siden 1960 er der stort set ikke foretaget systematisk dræning her på egnen, og derfor slår nedbørsstigningen fuldt og helt igennem.

Forberedelserne til drænsreparationer foregår fra skrivebordet.
De gamle drænskort er oftest uhyggeligt præcise. Mange steder er det blot et spørgsmål om at lede.
Indløbsbrønden på kortet var f.eks. blot helt tildækket af grene og blade.

 

Når der ledes i arkivernes stabler af hæfter kommer der også andre herligheder for en dag.
Et håndskrevet ældre skøde på de 10 hektar vi købte for 3 år siden, skrevet dengang Thorvald købte jorden af Johanne i 1969.
Det kan godt være, at prisen for jorden er mangedoblet mellem de to handler; men det er da for intet at regne mod forskellen i mængden af papirer.
Et stykke brevpapir og en kuglepen; så var den handel på plads.


-Og så til kortet, som udlåste dette indlægs vrøvleoverskrift. Mellem drænkort, gamle jordprøvekort, slutseddel og skrammel lå et kort med denne påtegning:

Der har ved en senere lejlighed -måske ved den handel, som lå mellem Thorvalds og vores- været tvivl om ejerskabet til et lille hjørne op mod den gamle jernbane og husparcellen 24c; men også det er faldet på plads, for som jeg læser det:
“Medfølger. Emma har bare udlånt det for en gås.”

Tø.

Vinteren faldt tilsyneladende i uge 9 i denne omgang. I går slog det om i tø efter en smule morgensne.
Medens andre egne har haft et pænt snedække, har vore planter måttet tage frosten uden isolering. Der er forhåbentlig ikke sket de store skader. Temperaturen har ikke været under -8 C; men vinden har været kraftig, og det udtørrer planterne. Rodnettet er sat ud af kraft i frostlaget, så bladene kan ikke tilføres nyt vand til erstatning for det fordampede.
Samtidig virker is- og jordpartikler som sandpapir på bladene når de fyger forbi og slider hul på de beskyttende vokslag.
Det kan være hård kost; men så længe planteres vækstpunkter er intakte er der ingen problemer.

Det er også hård kost for forårsoptimisterne i haven; men også de tåler det utroligste.


Forår på vej?

Flammekæret – Iglekæret: 2-1.

I Flammekæret er der stadig åbent vand i det nordlige hjørne.
Et drænsudløb skal igennem kæret på sin vej til havet, og det giver grågæs og ænder en mulighed for en friplads for ræven uden at skulle ud på det åbne hav.

I går formiddags, da jeg var på vej hjem efter at have ryddet lidt op efter flisningen på Damhave, lettede ca. 1oo gråænder nede ved kæret.
Lidt sært, for normalt kan man godt bruge grusvejen et par hundrede meter fra kæret uden at fuglene af den grund flyver op .
Øjeblikket efter så jeg årsagen komme svævende: 2 havørne var på vej ind for at forsøge at få sig en andesteg. Forsøget mislykkedes tilsyneladende, og begge ørne landede på isen. Havørne ser faktisk lidt pjuskede ud, når de sidder. Det er anderledes storslået, når de kommer svævende med deres brede vinger.

Pudsigt nok gentog oplevelsen sig næsten om eftermiddagen, hvor jeg kørte et par læs flis hjem fra Iglekæret.
Næsten fremme ved kæret kom en havørn flyvende tæt forbi. Helt tydeligt for at kontrollere, om kæret skulle gemme på en vintersvækket fugl. Iglekæret har nu været tilfrosset i flere dage, så der var ingen gevinster at hente.

Jorden er ved at være frosset godt i bund. Vi fik et læs træaske fra fjernvarmeværket i forgårs, og lastbilen kunne køre på den frosne jord ind på marken for at tippe af.
Bilen vejer antageligt over 50 tons med læs, for asken tilsættes vand for at den ikke skal flyve over det hele og samtidig gør befugtningen asken spredbar med en kalkspreder.

Asken er rig på kalium (3,9 procent) og i marken er planlagt vårbyg med udlæg af rødsvingel til frø, så der vil de næste år være en stor bortførsel af kalium når frøgræshalmen fjernes.
Nu bliver det meste frøgræshalm solgt til eksport; men skulle halmen blive af så ringe kvalitet, at det må en tur på fjernvarmeværket er ringen sluttet.

Saamænd, om ej det fyger.

Det er herligt vintervejr i disse dage.
Lørdag fik vi hugget flis. Vi lejer maskinstationen til opgaven, for sådan en maskine kan lidt skov og hegn slet ikke forrente og afskrive. Den skal køre konstant vinteren igennem, og det gør den også.
Det flis vi ikke selv skal bruge bliver allerede leveret til fjernvarmeværket i dag. Der er godt gang i forbruget når temperaturen er -7 og vinden er oppe på 15-18 sekundmeter, også selvom værket endnu ikke skal varme Dansk Sprognævn op.
Hvilken ballade, blot fordi nogle arbejdspladser flyttes fra den københavnske hønsegård.
Jeg har måske skrevet det før; men findes der noget mere provinsielt end en københavner, der tror sig boende i en storby?
Herrestegud. Et par millioner mennesker i det mest afsidesliggende hjørne af landet.

Heldigvis for afgrøderne fik vi i går 3-5 cm. sne i går. Det dækker ikke helt planterne; men vækstpunkterne er dækkede, og det er det væsentlige.
På bakkekammene er det hele naturligvis blæst væk, så vintersæden bliver nok et broget skue til den kommende sæson. Det må tiden vise.

Herligt er det dog, når det fyger og raser:

Nede i skoven er der mere læ. Det var faktisk muligt at gå i granerne dernede uden at fryse halvt fordærvet;men der er ikke meget lys, når en kraftig snebyge farer forbi:

Snebyger giver kontraster. Ti minutter efter ovenstående billede er hunden og jeg ved granerne overfor gården, hvor sol og sne virker nærmest blændende:

Frosten og blæsten fortsætter nogle dage endnu. Vi har nogle stubbe, som skal graves op og et par dræn, som skal repareres. Den slags vedligehold er vejret perfekt til.

Flisning forude.

Frosten er tilbage såvel i det polske som hér. Vi har kun været nede på 5 frostgrader; men i Polen var de igen i går nede på minus 14, og snedækket er smeltet væk, så det er regulær barfrost.

Kulden er der ikke noget at stille op overfor. Det er blot at håbe, at de sorter vi valgte i efteråret er vinterfaste nok til at klare sig.

Vi har nået at pløje en hel del, og der resterer kun ca. 2 dages pløjning. Skulle de sidste stykker ligge til forårspløjning, er det ingen katastrofe.

Frosten giver også muligheder. Vi har fået lukket af for drænet ved Vindmøllemarken og alt fungerer igen. Det sænkede vandspejlet 80 cm. og gav samtidig beboerne i nabohuset en mulighed for igen at komme i deres baghave.


Går alt efter planen, kommer der en flishugger i løbet af dagen. Vi har fået lagt en del ned her i frostdagene.
Her er det et par popler af klonen OP (Oxford Paper) 42, som måtte holde for:

Jeg plantede dem i 1989, så de var vokset hurtigt til, og havde sat så kraftige rødder, at de var ved at løfte grusvejen.
Denne balsampoppelklon er udviklet til at give en hurtig produktion af vedmasse, og det skal jeg love for, at den lever op til.
Der er ikke andre træer, der kan præstere denne stamme på under 30 vækstsæsoner:

Der bliver flis til flere ugers fyring i de to træer.

Det bliver i det hele taget godt at få fliset, hvad vi har liggende rundt omkring. Stakkene med træer og grene hober sig op, når vi – som sidste vinter- springer et års flisning over.
Vi er også ved at være i bund i flisstakken, så noget af det træ som har ligget sommeren over, skal direkte i fyret i løbet af denne vinter.