I Gang.

Der er kommet gang i forårsarbejdet!
I forgårs blev Damhave pløjet. Stykket vil være klar til såning i dag, hvis den lovede morgenregn udebliver eller holder sig under 1 mm.

Vårbygsåningen startede hos min kollega i går. Vi har skiftet såmaskine, så det var lidt spændende at se, om alt fungerede efter planen. Heldigvis gik alt godt.
Det er samme mærke rotorharve og såmaskine, blot adskillige årgange nyere.  Faktisk er det en demo-maskine fra i fjor, som vi fandt til en fornuftig pris hos en forhandler mellem Lübeck og Berlin. Det gamle såsæt havde været over rigtig mange hektar i sit lange liv og udskiftningen var tiltrængt.
Alt fungerede; men den trængte til at komme et sted hen i verden, hvor smedes timeløn er en anden end i DK.

Det var planen at begynde pløjningen i Dyrlægemarken i løbet af i dag, hvis ellers vejret vil det. Den mark er pletvis lidt mere til den fugtige side, så det er med at bevare roen, hvis det viser sig at være for fugtigt.
Det er trods alt stadig marts måned, så der er tid nok.

-Og sangsvanerne!
Det var indtrykket, at svaneplagen var aftaget så meget, at fugleskræmslerne kunne tages væk.
Jeg tog derfor ud i marken i aftes for at rydde op. De fleste skræmme-effekter var samlet sammen uden at se en fugl; men bedst som jeg kommer over bakken til den bageste del af marken letter der 75-80 fugle.
De sidste skræmsler tog jeg dog med også. Så må vi se om det hævner sig og en ny svaneinvation starter.

Sommertider.

På trods af svag natte- eller nærmere morgenfrost gror rapsen.
Den er tidligt på færde og vil med stor sikkerhed give de første gule blomster allerede i første halvdel af april.

Billederne fra Iglekæret er 3 dage gamle og allerede forældede i forhold til rapsens størrelse.

 

Raps har en veludviklet evne til at fylde huller ud.
Sidste år var der vårbyg i marken, og spildte kerner har i pletter udkonkurreret de små rapsplanter, som pudsigt nok ikke tåler meget i starten.
Nu er vårbygplanterne frosset væk i vinterens løb, og rapsplanterne omkring hullet på biledet er i fuld gang med at udnytte det ekstra lys og den ekstra næring til at sætte sideskud ind over den lille lysåbne plads, som snart vil forsvinde, så også solenergien som falder på denne plet kan blive oplagret i oliefrø og halm, og derved give energien fri, når vi til næste vinter har brug for den til lys, varme og transport.

Snart vil det hele været ét gult blomsterhav, og bierne, hvis stader står i æblehaven lige på den anden side af vejen, vil kunne fylde sig.

I disse dage er bierne i gang i kodriver og i krokus. De fine dagtemperaturer giver dem gode startvilkår.
En enkelt af de 4 familier klarede ikke vinteren; men det skal de 3 andre snart råde bod på med den iver der lægges for dagen.

Efter regnen.

Vi var lige ved at jorden var tjenlig til såning, da regnen satte ind.
Det var vist meget godt, at det kun blev ved lige-ved-og-næsten, for de seneste dage har budt på hårde byger af regn, hagl og slud.
Lige et vejr, som kunne have fået en nysået mark til at klaske helt sammen og totalt ødelægge basis for en god avl.

Nu ligger såsæden heldigvis stadig i laden og venter på det rigtige såtidspunkt. Vejrudsigten er lovende og det gælder blot om at bevare roen, så vi ikke rykker for tidligt ud.
30 mm. regn forsvinder ikke ud af pløjelaget lige med det samme.

I dag og de kommende dage tynder vi hårdt ud i juletræerne. Der er ingen tegn i måne og stjerner på, at juletræsmarkedet retter sig de næste 2-3 år, så det er med at få slagtet de træer, som blot vil give omkostninger og stå i vejen for nabotræer, som godt kan have en chance selv i et presset marked.

Det har knebet lidt med at finde agerhønsepar i dette forår; men nu lysner det. Jeg plejer at kende til 7-10 par i foråret, og foreløbig har jeg fundet parhøns ved Højlands Plantage, Tøvlidt, 2 par i Albertmarken, Ka´bertelskrogen og Kile.
Det nærmer sig normalt antal, og der skal nok vise sig et par eller to mere.

Sangsvanerne holder stadig til i rapsen. Antallet af fugle er heldigvis for nedadgående. Det er fældetid for dem, så de bliver sikkert på havet, hvis de ikke føler sig sikre på vingerne.

Forårshøjtryk.

Hveden får den første lille portion gødning i disse dag og den pløjede jord tørrer godt op. Det er køligt, blæsende og tørt så der er en ret stor overfladefordampning efter årstiden.

Jorden er fin lys i toppen; men nede under overfladen er der stadig fugtigt, så det er let at forgribe sig og ødelægge jordstrukturen. Vi sidder på hænderne og lader næste uge komme inden såningen går i gang.

Jeg har en enkelt sentsået hvedemark, hvor jeg stadig mangler at samle sten. Den kan der afreageres på i løbet af weekenden, når startgødskningen er vel overstået.

Sangsvanerne gnasker stadig løs i rapsen. Vi jager dem væk tre gange daglig. Om ikke andet får hund og svaner da en del motion, og der er en klar tendens til at antallet mindskes.
Ved at flytte vogne og tomme vandtønder rundt i marken kan vi flytte svanerne fra den ene del af marken til den anden. Det fordeler presset på planterne og derved reducere den totale skade på marken.
Svanerne burde begynde trækket mod nord i begyndelsen af april, og så må vi håbe, at de ikke når at ødelægge alt for meget inden da.

Vi har haft flotte solopgange i denne højtryksperiode, og solopgangen kravler lige så stille mod nordøst.
Snart er det forårsjævndøgn.

Solen kom ind.

Det blev en rigtig god weekend for bierne og andre, som holder af at bruge den første forårssol.

Lammene på Allégården er flotte og store efter årstiden. Det er en skam, at fårehold generelt set ikke lønner sig under danske forhold, for det er en livsbekræftende nydelse at se lammene på det forårsgrønne græs.

 

En af naboer savnede også forårssolen -eller solen generelt. Han hus er ikke for ingenting blevet kaldt skovhuset.
Marius Larsen, som omkring 1950 lod huset bygge på det stykke jord, som havde været løkken til gård nr. 3 i byen, plantede dengang en del bøgetræer omkring huset.
De træer var nu totaltoverskyggende og ikke uden risiko for hus og folk ved storm og rusk.
Selvom fældemaskinens effektivitet er lidt skræmmende var rydning en nødvendighed, og så er det ikke alle villaejere forundt at levere 55 rummeter kævletræ fra forhaven.

Byens lille anlægs bøge står heldigvis endnu, så det bliver ikke helt bart og blottet. Det lille fodboldmål er klogeligt lagt til side i dagens anledning. Kranføreren virkede rimelig prof. men alt kan ske når det store maskineri er i gang.
Kranen med påmonteret kædesav skåner for mange farlige arbejdssituationer; men der var alligevel et par gange, hvor det så ud som om toppenes vægt var ved at tage styringen.

 

Og så fik rapsen noget at leve af.

Vinterrapsen har fået gødning. Eneste undtagelse er Krogen, hvor det stadig er for vådt til at køre.
En del af Krogen har været grusgrav tidligere, så selvom der er drænet er jordstrukturen stadig ikke helt, som når de underliggende lag har ligget urørt siden istiden.
Vejrudsigten er god med sol og pæne temperaturer forude og problemerne med at køre i Krogen er årligt tilbagevendende, så rapsen fik en pæn stor madpakke med i efteråret i form af nedfældet minkgylle, så den lider ingen nød foreløbig.

Markerne er generelt pænt tørre efter årstiden. Der er ikke mange oversvømmelser og våde huller at køre udenom.

Ude ved vindmøllen er der dog et hjørne med vand; men det er nok et problem, som stammer helt ude fra de inddæmmede områder i reservatet, og derude er forsumpning en æressag.
Det er nok billigere at lade den hektar ligge hen fremover end at formå nogen til at oprense render derude. Det er forpagterjord, så det må bliver ejernes afgørelse.
Det er blot lidt ærgerligt, for det er rigtig god og veldrænet jord, hvis ellers lodsejerne nedenfor ville leve op til deres forpligtigelser.

Forår er det. Viberne leger, lærkerne hænger i luften og harerne springer omkring.

Forår her og hisset.

Hjemme igen efter en tur i Polen.
Heldigvis ser det ud til, at alle afgrøder har klaret vinteren.
Temperaturen har ellers været helt nede på -21 uden nogen form for snedække, så det kunne godt have været gået galt. I fjor havde vi også en periode med hård barfrost dernede, og det skadede raps og hvede så kraftigt, at avlen var ca. 70 procent af normalen.
Det kunne være det samme, om vi skulle have sådan en omgang for andet år i træk.
Vejrudsigten for de næste ti dage dernede melder kun om lidt nattefrost, så forhåbentlig slipper vi for at vinteren vender tilbage senere i marts, for er planterne først gået vækst, skal der langt mindre vinter til at skade dem.

Dernede var tranerne ankommet, og der blev danset og trompeteret i ét væk. Raps og hvede var så småt begyndt at vokse. Foråret er startet.

I DK nåede jeg lige inden afgang til Polen at være med på en reguleringsjagt på ræve den sidste dag i februar.
Det gav to tæveræve. To dage før var jeg med på en reguleringsjagt på Ejlingen, Æbeløholm og Dræet, og der fik vi en hanræv, så det var en fin afslutning på sæsonen.
Særlig fint var det at få reguleret ræven på Ejlingen.
Hvis der holder en ræv til på en så lille ø kan det totalt spolere ynglesæsonen for de mange vadefugle og måger, som normalt har fred til at yngle i strandkanten og på strandengene.